Spring over menu

COVID - 19

Smittede med COVID-19 udskiller virus med afføringen. Derfor er det muligt at undersøge spildevandet for COVID-19, og dermed opspore smitten, inden der kan konstateres symptomer.  Testen af spildevandet kan dermed bidrage til et tidligt varslingssystem for sundhedsmyndighederne.

 

Bliver jeg som borger berørt?

Overvågning af spildevandet er et godt redskab i epidemikontrollen med COVID-19, da der med en enkelt prøve kan gives et billede af, hvor meget smitte der er i et område. Metoden kan ikke bruges til at finde ud af hvem, der er smittede, men blot at der er smitte til stede i området, hvor spildevandet kommer fra. Den enkelte borger vil derfor ikke blive berørt.

  

Hvordan bliver spildevandet testet?

Der bliver udtaget en spildevandsprøve fra det enkelte rensningsanlæg. Prøven bliver efterfølgende sendt til analyse på et akkrediteret laboratorium, der analyserer prøverne for COVID-19.

Laboratoriet bruger et specielt kemikalie, der binder sig til virusser, og som efterfølgende kan centrifugeres ud af spildevandet og analyseres. På den måde er det muligt at få et billede af, hvordan smitten ser ud i det område, som rensningsanlægget er knyttet til.