Spring over menu

Byggevand

Ved byggeri med mere end to enheder SKAL installationen sikres med en kategori 4 - TBS-ventil.

Du kan leje byggevandskasser ved Vejen Vand A/S.

Orientering til VVS-installatører og rådgivende ingeniører:
Vandmåler skal installeres til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug. Ansøgning om byggevand, foretages af autoriseret VVS-installatør på vegne af bygherren. Ved afslutning af byggeriet kontaktes Vejen Vand A/S for syn af vandinstallation og plombering af vandmåler.

Byggevandskasse:
Ved byggerier med mere end to enheder SKAL installationen sikres med kat. 4 - TBS-ventil. Byggevandskasse med vandmåler, TBS-ventil og frostsikring kan lejes ved Vejen Vand A/S. Kassen udleveres på Gormsvej 7, 6600 Vejen.

Leje og depositum:
VVS-installatøren betaler leje og depositum i henhold til gældende takstblad -150 kr. pr. påbegyndt måned og 5.000 kr. i depositum ekskl. moms. Ansøgning med firmaoplysninger og depositum skal være Vejen Vand A/S i hænde 5 hverdage inden kassen kan udleveres. Byggevandskassen udleveres ikke før depositum er betalt.

Udfyld og send ansøgning her

Depositum indbetales på konto nr.: 7040 1664704.
Depositum tilbagebetales ca. 14 dage efter byggevandskassen mm. er returneret. VVS-montøren kvitterer for lån af byggevandskassen.

Placering:
Byggevandskassen stilles højt (der kan medfølge en palle), så kassen ikke fyldes med udefrakommende vand. Byggevandskassen kobles til 230 V for sikring mod frost (kabel medfølger).

Aflevering:
Byggevandskassen afleveres rengjort til Vejen Vand A/S, Gormsvej 7, 6600 Vejen efter brug. Ved tyveri eller såfremt byggevandskassen mm. ved aflevering er i en sådan stand, at den ikke længere kan anvendes, tilbagebetales depositum ikke. Opkrævning: Der betales for forbrugt vand efter gældende takster. Opkrævningen sker på en særskilt faktura.

Ansvar:
VVS-installatøren har ansvar for det udleverede udstyr (byggevandskassen, palle og kabel).

Ansøgning byggekasser

Udlevering

For udlevering af byggevandskasser og måler kontaktes Vejen Vand A/S på tlf. 7632 6694 eller 7632 6628 senest en uge før ønsket udlevering