Spring over menu

Byggevand

Til VVS-installatører og rådgivende ingeniører

Der skal sættes en vandmåler op til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug. Det er den autoriserede VVS-installatør, som skal lave ansøgning om byggevand. Kontakt os for syn af installation og plombering af vandmåler, når byggeriet er færdigt. 

Byggevandskasse

Ved byggerier med mere end to enheder SKAL installationen sikres med kat. 4 - TBS-ventil. Byggevandskasse med vandmåler, TBS-ventil og frostsikring kan lejes ved Vejen Forsyning. Du kan få kassen udleveret på Gormsvej 7, 6600 Vejen.

Leje og depositum

VVS-installatøren betaler leje og depositum i henhold til gældende takstblad -150 kr. pr. påbegyndt måned og 5.000 kr. i depositum ekskl. moms. Ansøgning med firmaoplysninger og depositum skal være Vejen Forsyning i hænde 5 hverdage, inden kassen kan udleveres. Byggevandskassen udleveres ikke før depositum er betalt.

Udfyld og send ansøgning

Depositum indbetales på konto nr.: 7040 1664704.

Depositum tilbagebetales ca. 14 dage efter byggevandskassen mm. er returneret. VVS-montøren kvitterer for lån af byggevandskassen.

Placering

Byggevandskassen stilles højt (der kan medfølge en palle), så kassen ikke fyldes med udefrakommende vand. Byggevandskassen kobles til 230 V for sikring mod frost (kabel medfølger).

Aflevering

Byggevandskassen afleveres rengjort til Vejen Vand A/S, Gormsvej 7, 6600 Vejen efter brug. Ved tyveri eller såfremt byggevandskassen mm. ved aflevering er i en sådan stand, at den ikke længere kan anvendes, tilbagebetales depositum ikke. Opkrævning: Der betales for forbrugt vand efter gældende takster. Opkrævningen sker på en særskilt faktura.

Ansvar

VVS-installatøren har ansvar for det udleverede udstyr (byggevandskassen, palle og kabel).

Ansøgning byggekasser

Udlevering

For udlevering af byggevandskasser og måler kontaktes Vejen Vand A/S på tlf. 7632 6694 eller 7632 6628 senest en uge før ønsket udlevering