Spring over menu

Trappemodel

Naturstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse om trappemodellen, som indebærer, at prisen på den variable del af vandafledningsbidraget falder i takt med et stigende forbrug.

Det er alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen.