Spring over menu

Trappemodel

Brug trappemodellen, hvis du på din ejendom driver erhverv.

Det betyder, at prisen på den variable del af vandafledningsbidraget falder i takt med et stigende forbrug.

Det er kun ejendomme med erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, der kan blive er berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen.