Spring over menu

Aftaler med eksterne partner

I bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning og projekter uden for egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt er der krav om en skriftlig aftale mellem parterne, som indeholder omkostningsfordeling og omkostningseffektivitet, og at aftalen bliver offentliggjort.

Nuværende aftaler