Vand: Udskiftning af hovedledning - Jasminvej

Hvor:

Jasminvej, Enebærvej, Slåenvej, Humlevej, Syrenvej og Blåbærvej.

 

Hvorfor

Der udskiftes hovedledning, stikledninger og stophaner for, at nedbringe vandtab og vandbrud. 

 

Hvornår:

Arbejdet påbegyndes i maj 2022. 

 

Trafik:

Vejene bliver ikke spærret i forbindelse med arbejdet.

 

Hvem (ansvarlig):

Veje Forsyning:

Driftsansvarlig, Morten Rundstrøm, tlf. nr.: 76 32 66 94

Driftsansvarlig, David Lund Jensen, tlf. nr.: 76 32 66 28

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.