Spring over menu

Spildevand: Renovering af Brørup Renseanlæg

Hvor:

Brørup Renseanlæg, Tuesbøl Byvej 1A, 6650 Brørup

Hvorfor:

Renseanlægget har ringkanaler som procestank, der er fra 1974. Betonen er nedslidt og på grund af denne nedslidning skal der bygges nyt. Ved at skifte til det nye design kan man ligeledes forvente en energibesparelse på renseanlægget på mellem 30% til 40%, samt et bedre arbejdsmiljø for driftspersonalet.

 Maskinbygning - Blæserrum

I blæserrummet etableres 2 stk. skrueblæsere med en kapacitet pr. blæser på 3000 Nm3/h for procesluft. 

Maskinbygning - Pumpekælder

I pumpekælderen monteres mellem-, returslam-, og overskudsslampumper samt teknisk vandanlæg

Udløb - Iltningstrappe

Den eksisterende iltningstrappe udskiftes med en ny iltningstrappe. Den ny iltningstrappe trækkes lidt tættere på selve renseanlægget, hvorved der kan sikres en større faldhøjde. Desuden etableres iltningstrappen med en bred iltningskant. Der etableres en luftledning fra den nye maskinbygning til iltningstrappen, som sikkerhed for, at der til alle tidspunkter kan sikres en optimal/ønsket iltning af det rensede spildevand inden udledning.

Hvornår:

Arbejdet opstartes ca. 1. maj 2022

Arbejdet afsluttes ca. 1. august 2024

Hvem (ansvarlig):

Lasse Schmidt, Vejen Forsyning, tlf. nr.: 76 32 66 93, e-mail: ls@vejenforsyning.dk

 

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.