Spildevand: Separering og renovering af kloak på Højmarksvej, Holsted

Hvor:
Højmarksvej, Holsted.

Hvorfor:
Kloakledningerne saneres og separeres.

Hvornår:
Arbejdet starter august 2021 og forventes afsluttet i oktober måned 2021. 

Hvem:
Vejen Forsyning, Mark Busch, tlf. nr.: 76 32 66  92 - e-mail mb@vejenforsyning.dk

Se oversigtskort 

Se informationsbrev 

 

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.