Spildevand: Separering og renovering af kloak på Torvet 1-11, Rødding

Hvor:
Torvet 1 - 11, Rødding

Hvorfor:
Kloakledningerne saneres og separeres.

Hvornår:
Arbejdet starter 5. maj 2020 og forventes afsluttet i juli måned 2020. 

Hvem:
Vejen Forsyning, Carsten Sundbæk, tlf. nr.: 76 32 66  10 - e-mail casu@vejenforsyning.dk

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.