Spildevand: Allegade, Askovvej Vejen, Regnvandsledning

Hvor:

Allegade (Alleparken).

 

Hvorfor:

Der etableres nye kloakstik til de nye boliger på Allegade (Alleparken). I den forbindelse tages regnvandet fra vejen med i regnvandsledningen. Projektet gør det muligt at nedlægge et overløbsbygværk ved Askovvej. Projektet bidrager også til at oversvømmelser ved viadukten på Fuglsangsalle mindskes.

 

Hvornår:

Arbejdet påbegyndes i august/september 2022 og forventes afsluttet oktober 2022.

Trafik:

Vejen kan blive helt eller delvist spærret i perioder. Der bliver etableret omkørsel.

Hvem (ansvarlig):

Vejen Forsyning:

Projektleder, Carsten Sundbæk tlf. nr.: 76 32 66 919, e-mail: casu@vejenforsyning.dk

 

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.