Spildevand: Byggemodning af 23 byggegrunde på Ø. Skibelundvej

Hvor:
Ø. Skibelundvej, Vejen  - ”Vejen Syd Byggemodning”

Hvorfor:
Vejen Kommune udstykker 23 parcelhus grunde, og der anlægges ny stitunnel og cykelsti. I forbindelse med udstykningen skal der etableres kloak.

Hvornår:
Arbejdet starter den 16. august og forventes færdigt medio december 2021.

Hvem:
Vejen Forsyning: Projektleder Mark Busch, tlf. nr.: 76 32 66 92, e-mail: mb@vejenforsyning.dk

Se belægningsplan 

 

 

 

 

 

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.