Spring over menu

Spildevand: Jels, Jels Vamdrupvej

Hvor:

Jels, Jels Vamdrupvej

Hvorfor:

Både regn- og spildevandsledningen langs Jels Vamdrupvej er i så dårlig stand, at en renovering ikke er mulig. Der graves derfor nye regn- og spildevandsledningerne ned.

 

Hvornår:

Påbegyndes start maj 2023 og forventes afsluttet midt i august 2023.

Trafik:

Der vil i en periode være omkørsel for cyklister.

Hvem (ansvarlig):

Vejen Forsyning A/S: Projektleder Mark Busch, tlf.nr.: 76 32 66 92, e-mail: mb@vejenforsyning.dk

 

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.