Spildevand: Nedgravning af regnvandsledning, Askov

Hvor: 

Torvet i Askov. Der graves på strækningen fra krydset Studiestræde/Møllevej til Rølkjær via Askov Kirkevej.

 

Hvorfor:

Der graves en regnvandsledning ned, som skal øge kapaciteten i kloakledningerne. Med nedgravningen af den nye regnvandsledning fjernes der en masse regnvand fra kloaksystemet. Dermed vil vandmængderne bedre kunne håndteres i de eksisterende rør.

 

Hvornår:

Arbejdet påbegyndes ca. uge 40 og forventes afsluttes ca. uge 45.

 

 

Trafik:

Trafikken vil under arbejdet fortsat kunne passere Torvet, idet kun den ene kørebane spærres. Det samme gælder trafikken på Møllevej. Det bliver muligvis nødvendigt at styre trafikken vha. lysregulering.

Ifm. arbejderne på Askov Kirkevej vil der i en periode blive skiltet med omvejskørsel via Dammen.

Vejen Forsyning sikrer, at eventuelle andre ledningsejere, herunder Vejen Fjernvarme, med arbejder på Torvet, udfører disse arbejder samtidig med Vejen Forsyning, så vi ikke efterfølgende skal grave i de komprimerede materialer.

 

Hvem (ansvarlig):

Vejen Forsyning:

Projektleder, Mark Busch tlf. nr.: 76 32 66 92, e-mail: mb@vejenforsyning.dk

Entreprenør, Henning Bertelsen tlf.nr.: 61 62 23 16, Henning Have

 

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.