Spildevand: Nedlægning af renseanlæg i Hovborg og Lindknud

Hvor:
Hovborg - Lindknud - Holsted 

Hvorfor:
Renseanlæggene i Hovborg og Lindknud skal nedlægges. Spildevandet skal fremover pumpes til Holsted Renseanlæg, og der foretages derfor en optimering af kloakledningerne.

Hvornår:
Arbejdet starter den 7. maj 2020 og forventes afsluttet inden udgangen af 2020.

Hvem:
Carsten Sundbæk, Vejen Forsyning, tlf. nr.: 76 32 66 19 e-mail casu@vejenforsyning.dk

Trafik:
Der vil på strækningen blive gravet i kørebanen og i perioder vil der kun være en halv kørebane til rådighed. 

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.