Spildevand: Renovering af kloak på Landbovænget og til områdekontoret, Brørup

Hvor:
Landbovænget til områdekontoret, Brørup.

Hvorfor:
Vi vedligeholder løbende kloaknettet, så du som kunde altid kan forvente, at kunne komme af med dit spildevand på en forsvarlig og miljømæssig måde. For at sikre dette renoveres kloakledninger i området med strømpeforing.  

Hvornår:
Arbejdet starter  i uge 8.

Uge 8 - 17: TV-inspektion og opmåling af hovedledning og stik.

Uge 17 - 18: Opstilling af overpumpning.

Uge 18 - 19: Forarbejde, klargøring af hovedledning.

Uge 19 - 20: Klargøring. Installation af hovedledning og åbning af stikledninger.

Uge 21 - 22: Strømpeforing af stikledninger.

 

Hvem:
Vejen Forsyning A/S, Bent Kristoffersen, tlf. nr.: 76 32 66 03 - e-mail: bekr@vejenforsyning.dk

Entreprenør Aarslef, Thomas Hvid, tlf. nr.: 40 44 24 48 - e-mail: thv@aarsleff.com

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.