Spildevand: Renovering af kloak på Fr. d. 7´s gade

Hvor:
Fr. d. 7´s gade, Vejen

Hvorfor:
Kloakledningerne saneres og separeres og drikkevandsledninger udskiftes.

Hvornår:
Arbejdet starter 5. oktober 2020 og forventes afsluttet i sidste i november måned 2020. 

Trafik:

Fr. d. 7´s gade er spærret for gennemkørsel fra ca. 12. oktober til 27. november 2020. Der er omkørsel via Fuglsangsalle, Østergade, Øster Alle, Skolegade og Præstevænget.

 

Hvem:
Vejen Forsyning, Mark Busch tlf. nr.: 76 32 66  92 - e-mail: mb@vejenforsyning.dk

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.