Spring over menu

Spildevand: Renovering af Rødding Renseanlæg

Hvor:

Rødding Renseanlæg, Åløkke 4, 6630 Rødding

Hvorfor:

Renseanlæggets procestank er nedslidt og betonen i efterklaringstanken, der er fra 1970érne er ligeledes nedslidt.

Ved at skifte til det nye design forventer vi en energibesparelse på renseanlægget på ca. 30%, samt et bedre arbejdsmiljø for driftspersonalet.

Visualisering af det nye renseanlæg:

Hvornår:

Arbejdet opstartes ca. 15. juni  2023

Arbejdet afsluttes ca. 15. december 2024

Status på projektet, billedet er taget den 29.06.2023

Projektet skrider planmæssigt frem - billedet er taget den 4. oktober 2023.

 

Hvem (ansvarlig):

Lasse Schmidt, Vejen Forsyning, tlf. nr.: 76 32 66 93, e-mail: ls@vejenforsyning.dk

Gå tilbage

Her graver vi

Vi renoverer løbende ledningsnettet ud fra viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne? Så kontakt den projektansvarlige.