Spildevand: Separat kloakering af Lindknud

Hvor:
Lindknud by

Hvorfor:
I forbindelse med at Lindknud renseanlæg nedlægges skal regn- og spildevand adskilles, så mængden af vand, der skal pumpes til Holsted reduceres. Derfor skal regn- og spildevand separeres i Lindknud by. 

Når projektet er afsluttet ledes spildevandet til Holsted og regnvandet ledes til et eksisterende regnvandsbassin på Bækkevej (ved hallen) og til Præstegården, hvor der etableres et nyt bassin. 

Hvornår:
Arbejdet starter ca. 1. marts 2021 og forventes afsluttet ca. maj 2022.

Hvem:
Vejen Forsyning, Carsten Sundbæk tlf. nr.: 76 32 66 19  - e-mail: casu@vejenforsyning.dk

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.