Spildevand: Vejen Midt, Vejvandsseparering

Hvor:

Vejen Midt. I et område fra Apoteket til Citroen.

Vorupvænget, Vamdrupvej, Fuglsangsalle, Rolighedsvej og Mindevej.

Hvorfor:

Vejvandsseparering foretages for at fjerne regnvand fra det fælles kloaksystem. Herved mindskes risikoen for oversvømmelser af kælder og veje, og især oversvømmelse af viadukten under jernbanen på Fuglsangsalle.

Hvornår:

Arbejdet starter i august ved Vorupvænget og der arbejdes mod vest. Projektet forventes afsluttet i foråret 2023.

Trafik:

Der vil være gader, der er spærret helt eller delvist for kørsel i perioder. Der etableres omkørsel.

Hvem (ansvarlig):

Vejen Forsyning:

Projektleder, Carsten Sundbæk tlf. nr.: 76 32 66 19, e-mail: casuvejenforsyning.dk

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.