Vand: Sdr. Ringvej, Udskiftning af vandledning

Hvor:

Sdr. Ringvej, fra Knudevejen til Skodborghusvej.

Hvorfor:

Som en del af renovering udskiftes den eksisterende vandledning.

Hvornår:

Projektet start: uge 34 - projektet forventes afsluttet uge 37.

Trafik:

Ingen trafikale gener.

Hvem (ansvarlig):

Vejen Forsyning:

Projektleder, David Lund Jensen tlf. nr.: 76 32 66 28, e-mail: dlj@vejenforsyning.dk

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.