Spring over menu

Spildevand: Vejen Syd - transportledning

Hvor:

Fra Hans Jacobsens Vej i vest til nord for Knudevejen og Skodborghusvej, og langs Kongeåvej til Vejen Renseanlæg.

 

Hvorfor:

Formålet med projektet er at forberede ledningsnettet (kloakken) til den nye byudvikling i hele Vejen Syd området.

Herudover optimeres den daglige drift ved nedlæggelse af flere pumpestationer.

 

Hvornår:

Påbegyndes medio marts 2023 og forventes afsluttet medio november 2023.

Trafik:

Der vil i en periode blive spærret i den østgående vejbane langs Kongeåvej.

Hvem (ansvarlig):

Vejen Forsyning A/S: Projektleder Mark Busch, tlf.nr.: 76 32 66 92, e-mail: mb@vejenforsyning.dk

Rådgiver: Ucon ApS, John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø

Gå tilbage

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.