Spring over menu

Alle nyheder

Du kan ikke logge på "Min side" i perioden 30. maj til 6. juni 2023

Vores kundeportal er lukket fra 30. maj kl. 12.00 til og med den 6. juni kl. 16.00 grundet opdatering af vores opkrævningssystem.

Du vil derfor ikke kunne logge på ”Min side” i denne periode.

Pressemeddelelse om priser 2023

PRESSEMEDDELSE

Vejen Forsyning hæver taksterne

Vejen Forsynings kunder kan se frem til et år, hvor det bliver lidt dyrere at gå i bad og trække ud i toilettet.

Efter en årrække med taksterne i ro er vi i år 2023 nødt til at hæve taksterne. Det skyldes især de stigende energipriser, men selvfølgelig også de generelle prisstigninger og de væsentlige rentestigninger som vi alle er ramt af. Alting er blevet dyrere i samfundet; også for Vejen Forsyning A/S.

Jf. forsyningslovgivningen skal udgifter og takster år for år følge hinanden, så når priserne på strøm, materialer og øvrige udgifter stiger, betyder det at taksterne stiger tilsvarende.

”Det er ærgerligt, men nødvendigt for fortsat at kunne opretholde en forsyningssikkerhed for vores kunder” siger direktør Kjeld Møller Christensen.

Hvad kan du selv gøre?

Din årlige regning kommer til at afhænge af din husholdnings forbrug. Derfor kan vi kun opfordre til at spare på forbruget. Undgå de lange bade, og skru ned for varmen. Som udgangspunkt sparer du 5 procent på regningen for hver grad, du skruer ned.

Takststigningerne træder i kraft fra den 1. januar 2023.

 

BROWNOUT

Brownout er en situation, hvor netselskaberne bliver beordret (af Energinet) til at gennemføre en kontrolleret udkobling af elforbruget for et nærmere afgrænset område. Brownout varer to timer.

Sker der Brownout i Vejen Vands forsyningsområde vil vi bede dig om, at spare på vandforbruget imens det står på. Du må gerne tappe vand til at drikke men spar på det vand, der ledes til afløbet, da vi ikke har strøm til spildevandspumperne og dermed ikke kan rense spildevandet som vi plejer. 

Læse mere om BrownoutForsyningssikkerhed/brownout - N1