Spring over menu

Har du brug for at klage?

Det er altid en god idé at ringe først og drøfte sagen med os, så eventuelle misforståelser kan blive afklaret. Hvis sagen ikke kan løses telefonisk - kan du klage skriftligt til os, enten via e-mail til post@vejenforsyning.dk eller via brev til Vejen Forsyning A/S, Gormsvej 7, 6600 Vejen.

Hvis du har klaget, og ikke er tilfreds med svaret, kan du vælge at indbringe din klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation (mægling)
Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet - dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold (Gebyret for mediation tilbagebetales ikke).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.