Spring over menu

Har du brug for at klage?

Det er altid en god idé at ringe først og drøfte sagen med os, så eventuelle misforståelser kan blive afklaret. Hvis sagen ikke kan løses telefonisk - kan du klage skriftligt til os, enten via e-mail til post@vejenforsyning.dk eller via brev til Vejen Forsyning A/S, Gormsvej 7, 6600 Vejen.

Hvis du har klaget skriftligt til Vejen Forsyning, og ikke er tilfreds med svaret, kan du indbringe din klage til Nævnenes Hus. Klagen sendes til:

Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet ved Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: 72 40 56 00
Mail: nh@naevneneshus.dk

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, får du en klagevejledning fra Nævnenes Hus (som også er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). På www.naevneneshus.dk kan du se, hvordan du klager.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation (mægling)

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Kan der ikke findes en mindelig løsning ved mediation, kan der dernæst klages til Forbrugerklagenævnet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen af det omtvistede beløb som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på forbrug.dk, hvor du også kan læse om betingelser og gebyr for at klage.