Spring over menu

Betaling

Vi opkræver forbrug af vand (for kunder under Vejen Vand), og for afledning af spildevandDerudover opkræver vi vand ved de forbrugere, der er tilkoblet Gesten Vandværk og Andst Vandværk.

Der sendes regninger ud 2 gange årligt.

Årsafregning for foregående år + 1. aconto for det nuværende år udsendes i januar måned. til kunder, der får vand fra Vejen Vand og Andst Vandværk.

Årsafregning for foregående år + 1. aconto for det nuværende år udsendes i februar måned til kunder, der IKKE får vand fra Vejen Vand og Andst Vandværk.

2. aconto for nuværende år udsendes i  august måned til kunder, der får vand fra Vejen Vand og Andst Vandværk.


2. aconto for nuværende år udsendes i september måned til kunder, der ikke får vand fra Vejen Vand og Andst Vandværk.


Årsafregning:
Årsafregning for forbrug af vand og spildevand opgøres på baggrund af årsforbruget af vand.

 

Tømningsordning:
Der udsendes faktura når FKSSlamson har besøgt tanken.

Manglende betaling:
Opstår der et problem med betalingen, bedes du henvende dig til vores kundecenter.

Ved manglende betaling udsendes der 2 betalingspåmindelser. Hver med et rykkergebyr på 100 kr i henhold til Renteloven.

Såfremt der fortsat ikke betales overgives restancen til inddrivelse hos inkassofirma uden yderligere varsel, hvorved der påløber yderligere omkostninger.

Hvis en del af restancen vedrører Vejen Vand, Andst Vandværk og Gesten Vandværk iværksættes en afbrydelse af vandforsyningen, hvilket medfører yderligere omkostninger.

Betalingsvedtægter

Betalingsvedtægten for Vejen Spildevand A/S og Vejen Renseanlæg A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt årlige anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller bliver tilsluttet selskabernes anlæg.

Betalingsvedtægten indeholder en række oplysninger om administration af vedtægtens almindelige bestemmelser, samt praktiske forhold vedrørende ejendommens tilslutning.