Spring over menu

Betaling

Vi opkræver betaling for:

  • Vandforbruget for kunder hos Vejen Vand og for afledning af spildevand.
  • Vandforbruget for kunder hos Gesten Vandværk og Andst Vandværk.

To regninger om året

Vi sender regninger to gange om året.

Årsafregning og 1. aconto

Januar - til dig, der får vand fra Vejen Vand og Andst Vandværk

  • Du modtager årsafregning for foregående år + 1. aconto for nuværende år.

Februar - til dig, der får fra andre vandværker

  • Du årsafregning for foregående år + 1. aconto for det nuværende år.

2. aconto

August - til dig, der får får vand fra Vejen Vand og Andst Vandværk

  • Du modtager 2. aconto for nuværende år.

September - til dig, der får vand fra andre vandværker

  • Du modtager 2. aconto for nuværende år.

Vi opgør årsafregning for forbrug af vand og spildevand baggrund af årsforbruget af vand.

Tømningsordning

Vi sender en regning, når Marius Pedersen A/S , som er vores leverandør, har tømt din bundfældnings- eller samletank.

Mangler du at betale?

Hvis du har problemer med at betale, så kontakt i første omgang vores kundecenter.

Hvis du ikke betaler, modtager du to rykkere. Hvert med et rykkergebyr på 100 kr. Hvis du fortsat ikke betaler, sender vi sagen videre til inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger. Hvis den manglende betaling vedrører din vandregning, kan konsekvensen være, at vi lukker for vandet.

Betalingsvedtægter

Betalingsvedtægten for Vejen Spildevand A/S og Vejen Renseanlæg A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt årlige anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller bliver tilsluttet selskabernes anlæg.

Betalingsvedtægten indeholder en række oplysninger om administration af vedtægtens almindelige bestemmelser, samt praktiske forhold vedrørende ejendommens tilslutning.