Spring over menu

SMS- og AlarmService

SMS-SERVICE
SMS-servicen benyttes ved akutte situationer for eksempel ved vandbrud eller forurening af drikkevandet. Servicen kan også benyttes ved afspærring af veje i forbindelse med kloakarbejder mm. Du får en hurtig og relevant information om, hvad der sker på forsyningsområdet, lige netop der hvor du bor. 

Du kan:

  • Tilmelde flere mobiltelefoner.
  • Tilmelde en e-mail adresse.
  • Afmelde mobiltelefonnumrer og/eller e-mail adresser.

ALARM-SERVICE
Du har fået en fjernaflæst måler installeret. De fjernaflæste målere er koblet til et it-system, der registrerer store ændringer i vandforbruget. Er uheldet ude, sender systemet automatisk en advarsel.  I begge tilfælde vil du modtage en sms med råd til, hvad du skal foretage dig.

Du kan modtage to forskellige advarsler:

  • Lækage
    Hvis din vandmåler ikke står stille, hverken når du sover eller er på arbejde, så har du med stor sandsynlighed en lækage. Du får en besked om lækage, hvis din måler ikke har stået stille i 24 timer.
  • Brud
    En stor stigning i vandforbruget over en halv time, indikerer et brud, og så modtager du en alarm på sms. Du får en besked om brud, hvis dit gennemsnitlige vandforbrug stiger med 30% over en time. Har du netop brugt store mængder vand, for eksempel ved at fylde et badebassin, vil det også kunne udløse en alarm.

Hvilke data danner grundlag for alarmservicen:
Data der registreres i alarmservice systemet er et døgn gamle, det er derfor vigtig at reagere hurtigt, hvis du får en SMS fra alarmservicen.
Du kan selv kontrollere, om du har noget der står og løber. Kan du ikke selv finde årsagen, bør du hurtigst muligt kontakte en VVS-installatør.

Hvem kan benytte alarmservicen?
Alle kunder der er tilknyttet Vejen Vandværk og Andst Vandværk kan tilmeldes. Dog er der i yderpunkterne af Vejen Vands forsyningsområde og enkelte steder, hvor måleren er placeret i målerbrønd/kælder, hvor vores antenner ikke kan aflæse målerne dagligt. Disse målere aflæses kun en gang årligt. Du kan kontrollere om det er din måler her.

Hvem har ansvaret?
AlarmServicen skal ses som en ekstra service og kan ikke erstatte din egenkontrol af dit vandforbrug og vandinstallationer. Det er dit eget ansvar, at holde øje med dit vandforbrug.