Spring over menu

Videoer

Lær, hvordan vi i Vejen Forsyning styrer dit spildevand. 

Overløb

Når det regner kraftigt, kan der opstå situationer, hvor rensningsanlæggene og kloakkerne får tilført så meget regnvand på én gang, at de ikke kan følge med. Til sådanne situationer er der lavet en slags nødventiler, kaldet overløbsbygværker. Overløbene leder det opspædede spildevand væk fra kloakken og ud i vandløb. Spildevandet er desuden fortyndet med regnvand.

Formålet med overløbet er at forhindre, at spildevandet stuver baglæns op i de tilkoblede ejendomme og veje og at skåne rensningsanlægget for en overbelastning. 

Sådan fungerer din kloak

Alt afløbsvandet fra køkkenvask, bad, wc og i nogle tilfælde (fælleskloakering) også tagvand ledes ned til et underjordisk lednings- system, der leder spildevandet ud til kloakken ude i vejen. Foran dit hus ligger der normalt en brønd (fedtbrød), hvor spildevandet samles. Derfra ledes det til en skelbrønd som typisk ligger en meter fra skel.

Vand i kælderen

I de seneste år har vi haft nogle af de vådeste somre og den højeste grundvandsstand nogensinde. Og eksperterne er efterhånden enige om, at klimaforandringerne vil medføre endnu flere kraftige regnbyger, og at grundvandsstanden forsat vil stige.

Som grundejer er det dit ansvar at undgå vand i kælderen. Det er derfor en god idé at være godt forberedt og vide, hvordan du selv kan forebygge problemet.

Sådan kommer du af med dit regnvand

Gode råd om hvordan du kommer af med dit regnvand og undgår oversvømmelse på din grund.

Fejltilslutning af kloak

Hvis der er separatkloakeret på din grund har du et rør til regnvand og et til spildevand. I sjældne tilfælde er kloakmesteren kommet til at bytte om på rørene.

Sådan renser vi spildevand

Se hvordan vi behandler vandet for at få det renset.