Orientering om forhøjelse af vandafgiften og bortfald af drikkevandsbidraget


 

Staten har besluttet, at drikkevandsbidraget bortfalder fra den 31. december 2020. I den forbindelse har Staten samtidig vedtaget, at vandafgiften hæves med 19 øre pr. m3 svarende til drikkevandsbidraget.

 

Forhøjelsen af vandafgiften træder i kraft den 1. februar 2021 og vil fra og med denne dato, udgøre

6 kr. og 37 øre pr. m3 således, at der ikke vil ske en ændring i det samlede afgiftsniveau.

 

For Vejen Vand, Gesten Vandværk, Andst Vandværk og de steder, hvor Vejen Forsyning opkræver afgiften for egen boring, vil forhøjelsen blive tillagt aconto for 2. halvår. For 1. halvår bliver afgiften tilrettet på årsafregningen.

Gå tilbage