Regnvandsmåler opsat


Vi har opsat regnvandsmålere forskellige steder i kommunen.

Vi har flere steder i kommunen overløbsbygværker. Overløbsbygværker aflaster spildevandssystemet ved voldsom regn. Det er kort fortalt steder på kloakledningsnettet, hvorfra det blandede regn og spildevand kan ledes væk fra den overfyldte kloakledning, når det regner meget. 

 For at få en større viden om nedbørsmængden er der rundt omkring i kommunen opsat 10 stk. regnvandsmålere. Sådan ser de ud:

Gå tilbage