Spring over menu

FN's Verdensmål

Vi integrerer FN's Verdensmål for bæredygtighed

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling gælder for hele verden og er den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde. Verdensmålene har også relevans i mere lokal sammenhæng og vi arbejder systematisk med målene og integrerer dem i vores mål.

Forsyningsselskaberne spiller en vigtig rolle, og er i høj grad med til at sikre, at målene i Danmark er langt fremme. Anbefaling til udvælgelse af mål for Vejen Forsyning er baseret på det foregående CSR arbejde, samt undersøgelse af Verdensmålene i forhold til forsyningssektoren i Danmark, og har til formål at guide Vejen Forsyning videre i arbejdet med FN's Verdensmål. Der er tydelig sammenhæng mellem Verdensmålene og Vejen Forsynings vision og mål. Mål og sammenhæng fremgår af de følgende sider.

Mål for 2020

Sikker drift 1. mål

Mål: Vores energiforbrug reduceres med 10% inden 2025, udregnet som KWh reduktion.

Vi har oprindelig haft det mål at reducere udledning af CO2 på 30% inden 2030, målet er allerede opfyldt, men vi vil fortsætte med energioptimering. Vi optimerer løbende de tekniske anlæg og installationer, og ved planlægning tænkes energioptimerings løsninger altid ind. Udgangspunktet for reducering af energiforbrug er beregninger for 2016, hvor energiforbruget var 4.282.650 kWh.

Hvorfor:

 • Vejen Forsyning ønsker at bidrage til bæredygtighed ved at opretholde en god økonomi med en langsigtet plan for virksomhedens sikker drift - en sund virksomhed, der bidrager til det bæredygtige samfund. Vi arbejder med både social og miljømæssig bæredygtighed, og tænker altid innovative løsninger i vores måde, at arbejde på. Arbejdet udføres i overensstemmelse med vores vision og understøtter vores værdier.
 • Understøtter til enhver tid Vejen Kommunes Klimastrategi.
 • Understøtter FN´S Verdensmål.

Vidste du at...

 • Vejen Renseanlæg ejer og driver 5 solcelleanlæg.
 • I 2019 forsynede solcellerne 4 renseanlæg og administrationen på Gormsvej med 343.000KWh CO2-fri strøm.
 • Solcelleproduktionen er indregnet i det samlede effektforbrug.

FN's Verdensmål

Målsætning Aktivitet
Hvordan vil vi opnå målet?
Verdensmål
Vi vil løbende reducere vores energiforbrug Energiforbrug reduceres med 10% inden 2025 7.3 Verdensmål 7.3 ikon
Vi ønsker mere miljøvenlig transport Rentabilitetsanalyse af indkøb af elbiler eller andre lavemissionsbiler 13 Verdensmål 13 ikon
Øge andel af vedvarende energi Undersøgelse af mulighed for solceller på vandværker 7.2 Verdensmål 7.2 ikon

Sikker drift 2. mål

Mål: Taksterne fastholdes på 2019 niveau

Det betyder, at effektiviseringen er lig med årenes pristalsregulering. 

Hvorfor:

 • Vejen Forsyning har, som et element i visionen, at fastholde en bæredygtig pris - en virksomhed med god selskabsledelse i samtlige investeringsprocesser. En stærk finansiel virksomhed, der understøtter forandringer og sikre finansielle løsninger, der er holdbare på både kort og lang sigt. Det betyder, at vi driver vores virksomhed med klare, etiske rammer, der skaber nye og dynamiske muligheder for vores kunder og samarbejdspartnere.
 • Understøtter FN's Verdensmål.

Vidste du at...

 • Et af vores vigtigste mål er at holde taksterne i ro.
 • Vores medarbejdere og bestyrelse er alle dygtige og dedikeret til deres arbejde - vi har hele tiden fokus på at optimere driften.
 • Flere steder i kommunen er vi i gang med forbedringer, indenfor både vand og spildevand og alligevel kan vi levere de samme ydelser til uændrede priser. Til gavn for vores kunder.
Graf: Takstudvikling 2016-2020

FN's Verdensmål

Målsætning Aktivitet
Hvordan vil vi opnå målet?
Verdensmål
Vi vil sikre et lavt vandspild til gavn for kunderne Vandspild < 5 % af oppumpet vandmængde 6.4 Verdensmål 6.4 ikon
Vi vil sikre at prisen på vand bliver holdt på et så lavt som muligt niveau Benchmarking 6.1 Verdensmål 6.1 ikon
Vi vil sikre forsvarlig og effektiv behandling af drikkevand Ingen kogeforbud og 100% overholdelse af vandkvalitet 6.3 Verdensmål 6.3 ikon

Aktiv medspiller 3. mål

Mål: Der sættes fokus på følgende områder:

Grundvandsbeskyttelse
Der udarbejdes handlingsplan I samarbejde med Vejen kommune

Synliggørelse af overløb fra fællessystemer
Der igangsættes registrerings program for 20 overløb i samarbejde med Vejen kommune 

Information - om det der gør os til en aktiv medspiller mv
Alle tiltag formidles via pressemeddelelse, hjemmeside mv.

Samarbejde med forsyningsselskaber i VK og udenfor.
Etablerede samarbejder fortsættes og nye etableres

Hvorfor:

 • Sikre et bedre miljø.
 • Bidrager til lavere omkostninger.
 • Understøtte høj faglighed i opgaveudførelsen.
 • Fremmer udvikling og innovation.
 • Udbrede forretningsforståelse for kunder.

FN's Verdensmål

Målsætning Aktivitet
Hvordan vil vi opnå målet?
Verdensmål
Vi vil styrke vores samarbejde med skolerne omkring skoletjeneste Vi vil undervise mere end 350 elever i skoletjenesten i år 4.7, 17.16, 13.3 Verdensmål 4.7 ikon Verdensmål 17.16 ikon Verdensmål 13.3 ikon
Vi ønsker mere miljøvenlig transport Rentabilitetsanalyse af indkøb af elbiler eller andre lavemissionsbiler 13 Verdensmål 13 ikon
Øge andel af vedvarende energi Undersøgelse af mulighed for solceller på vandværker 7.2 Verdensmål 7.2 ikon

Attraktiv arbejdsplads 4. mål

Mål: Vi arbejder med, udvikler og formidler vores indhold i ”den attraktive arbejdsplads”

Hvorfor:

 • Fastholde og tiltrække de bedste og dygtigste kolleger.
 • Sikrer en effektiv organisation.
 • Hvordan måles det: Årlig trivsels måling

Vidste du at...

Vejen Forsyning er en attraktiv og professionel virksomhed med fokus på faglighed, personlig udvikling og et godt arbejdsmiljø.

FN's Verdensmål - anstændige jobs og økonomisk vækst

Målsætning Aktivitet
Hvordan vil vi opnå målet?
Verdensmål
Medarbejdere har højt fremmøde på arbejdspladsen Fremmødeprocent skal være over 98% (fraregnet langtidssygdom) 8.8 Verdensmål 8.8 ikon
Vi vil have glade og tilfredse medarbejdere, som trives på vores arbejdsplads Gennemføre årlig trivselsmåling 8.8 Verdensmål 8.8 ikon