Spring over menu

Brug vores skoletjeneste

Vores skoletjeneste samarbejder meget gerne med skoler, hvis I har vand eller spildevand på skoleskemaet. Eleverne ser, hvor vandet i vandhanen stammer fra, og hvor spildevandet fra toilettet ender.

Vores formidling er tilrettelagt, så eleverne kan koble teorien fra klasselokalet til virkelighedens praksis, og den er passer til de enkelte elever og klassetrin. For at få størst muligt ud undervisningen anbefaler vi, at eleverne har arbejdet med emnet på forhånd.

Vi har udarbejdet undervisningsmaterialer, hvor eleverne kan følge "Vandvittige Victors" tur i vandkredsløbet. Materialet er lavet til de forskellige klassetrin og kan bruges i klasseundervisningen:

Vi har fortiden til at sikre din fremtid!

Vidste du at...

 • Vi er 32 dygtige medarbejder inden for forskellige faggrupper 
 • Vi omsætter for ca. 70 millioner om året, men må ikke have overskud
 • Vi fjerner fiberklude og vatpinde manuelt fra pumperne  
 • Vi leverer årligt ca. 0,83 millioner m3 vand til ca. 4.500 kunder 
 • Vi aftager spildevand fra ca. 11.700 kunder om året - svarende til ca. 4,5 millioner m3
 • Vi renser spildevandet på 8 renseanlæg, inden vandet ledes til recipienten
 • Vi har 213 km ledningsnet til transport af vand 
 • Vi har 864 km ledningsnet til transport af spildevand
 • Vi har aktiver for ca. 1,7 milliarder kroner 
 • Hjernen består af 80% vand
 • En rulle toiletpapir har i gennemsnit 333 stykker 
 • Danmark er et af de eneste lande i verden, hvor alt drikkevand er fra grundvand
 • Hver dansker bruger i gennemsnit 110 liter vand i døgnet svarende til ca. 40 m3 om året
 • Regnvand fra et parcelhus fylder 6-7 m3 ved et kraftigt regnskyl på 50 mm
 • At det kræver 75 liter vand at producere en lille fadøl
 • At kildevand på flaske er op til 500 gange så dyrt som almindeligt postevand. Men hverken bedre eller sundere
 • At et gammelt toilet kan bruge helt op til 15 liter vand ved hvert skyld. Et vandbesparende toilet bruger kun mellem 3-6 liter