Spring over menu

Kloakseparering

Hvad er kloakseparering?

I takt med klimaforandringer og massive regnskyl står mange byer over for udfordringer med oversvømmelser og overbelastede kloaksystemer. En effektiv løsning på dette problem er kloakseparering. Men hvad er kloakseparering, og hvorfor er det så vigtigt?

Når vi kloakseparerer, adskiller vi spildevand og regnvand i to separate rør. Traditionelt har mange kloaksystemer samlet spildevand fra husholdninger og virksomheder med regnvand fra veje og tage. Dette overbelaster imidlertid kloaksystemet, især under kraftige regnskyl, hvilket kan føre til oversvømmelser og overløb.

Fordele ved kloakseparering

  • Forebygge oversvømmelser: Mindre risiko for oversvømmelser i byområder.
  • Renere vandmiljø: Mindre risiko for overløb og herved påvirkning af vandmiljøet.
  • Øget kapacitet: Mere effektiv udnyttelse af eksisterende kloaksystemer.
  • Klimatilpasning: Bedre håndtering af fremtidige regnmængder.

Sådan gør vi

Vi kloakseparerer typisk ved at lægge et rør til regnvand langs vejen ved siden af det eksisterende fælleskloakrør, som herefter kun modtager spildevand. Derudover etablerer vi en ekstra stikledning ved din ejendom, så du fremover har én stikledning til regnvand og én til spildevand.

Det skal du selv gøre

For at adskille regnvand fra spildevand skal nedløbsrør og andre regnvandsafløb tilsluttes røret til regnvand. De må ikke tilsluttes røret til spildevand. Det er dit ansvar som grundejer at separatkloakere på egen grund. Prisen afhænger af husets placering på grunden, den eksisterende rørføring og antallet af nedløbsrør.

Spørgsmål om kloakseparering

Kan jeg håndtere regnvandet selv?

Ja, du kan sagtens indrette din have, så du aflaster kloakken og dermed forhindrer oversvømmelser. Samtidig skåner du naturen for at blive påvirket af spildevand. Nogle løsninger er billige og nemme at anlægge. Andre kræver en del arbejde og er en større investering. Alle løsninger forudsætter dog, at jordbundsforholdene er velegnede.

Du kan fx opsamle regnvandet i et regnbed, lave en lavning i græsplænen eller etablere grønne tage. Alternativt kan vandet sive ned i en faskine. Brug også en regnvandstønde til at opsamle regnvand, som du kan vande havens planter med.

Vær opmærksom på, at du til nogle af løsninger skal søge kommunen om tilladelse. Kontakt din kommune for mere information.

Få ideer til at håndtere regnvandet selv:

Hvornår skal jeg adskille regn- og spildevand?

Vejen Kommune kontakter dig, når Vejen Forsyning har adskilt regn- og spildevand i den offentlige vej og ført nye stikledninger frem til din grund. Det er op til kommunen, hvor lang frist du har til at adskille regn- og spildevand på din grund.

Kan jeg gå i gang, selvom jeg ikke har hørt fra kommunen?

Hvis du selv vil håndtere regnvand på egen grund, kan du gå i gang med at indhente de nødvendige tilladelser med det samme og herefter adskille regn- og spildevand. Hvis du vil fortsætte med at lede dit regnvand til det offentlige system, fortæller vi, hvornår du kan gå i gang med at opdele kloakken. Din kloakmester kan også kontakte os og koordinere arbejdet på din grund med vores arbejde.

Hvis du har planlagt fx en ny indkørsel, have, terrasse eller lignende, inden vores kloakarbejde, er det også en god ide at kontakte os, da det kan være en god ide - og også billigere - for dig at aflede regnvandet, nu hvor du alligevel er i gang.

Husk altid at benytte en autoriseret kloakmester, når du ændrer dit kloaksystem.

Hvad koster det?

Prisen afhænger af husets placering på grunden, den eksisterende rørføring og antallet af nedløbsrør.