Spring over menu

Rottebekæmpelse

Rotteplagen i Danmark har været stigende de seneste årtier. Rotter er skadedyr, der spreder smitte og gør skade for millioner af kroner på ledningsnettet, i huse og lejligheder. 

Hvis du har mistanke om, at der er rotter på din grund, har du pligt til at melde det til Vejen Kommune, som tager kontakt til et firma, der bekæmper rotter. Det er uden omkostninger for dig.

Vejen Spildevand har ansvaret for at vedligeholde kloaksystemt, således, at rotteplagen minimeres mest muligt. Det gør vi meget ud af, og derfor har vi udstyret vores kloaknet med bæredygtige rottefælder. Fælderne bekæmper rotter i kloaknettet uden brug af gift.