Spring over menu

Tømningsordning

Formålet med den kollektive tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året.

Det er nødvendigt for, at alle borgere bidrager til at: 

  • Grundvandet ikke forurenes - det er til gavn for drikkevandet
  • Vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres - det er til gavn for dyre- og plantelivet
  • Slam og spildevand renses korrekt - det er til gavn for miljøet

Vejen Kommune har myndighedsansvaret og Vejen Forsyning varetager den daglige drift af tømningsordningen.

Vejen Kommune har udarbejdet et regulativ, hvor der er fastsat regler for tømning af samle- og bundfældningstanke. Regulativet er gældende for samtlige ejendomme i Vejen Kommune, der ikke er tilsluttet kloak men har etableret samle- og/eller bundfældningstank.

 
 
Driftsforstyrelser:

Oplever du driftsforstyrrelser, eller får du brug for en akut tømning af din tank, skal du selv bestille dette ved Vejen Forsynings entreprenør.

Marius Pedersen A/S

Tlf.nr.: 63 42 10 17
E-mail: to@mariuspedersen.dk

SMS-/mailservice

Her kan du tilmelde dig sms-/mailservice.

Når du tilmelder dig sms-/mailservice kan du se alt om tømning af din hustank.

Du kan:

  • Bestille en ekstra tømning
  • Se hvornår tanken sidst er tømt 
  • Se interval mellem tømninger
  • Se tidligere tømningsrapporter

Du skal bruge din tankkode og ejerkode til selvbetjeningsløsningen. Koderne finder du i tidligere tømnings- og varslingsrapporter.

Kan du ikke finde koderne er du velkommen til at kontakte Marius Pedersen A/S  tlf.nr.: 63 42 10 17 eller på e-mail: to@mariuspedersen.dk