Spring over menu

Tømningsordning

Bor du uden for et kloakeret område, har du sikkert en privat bundfældnings- eller samletank, og du er en del af den kommunale tømningsordning.

Når du skal have din tank tømt

Vær opmærksom på følgende, når du skal have din tank tømt:

 • Din tank skal være frit tilgængelig, og dæksler skal være synlige og let aftagelige. Ellers risikerer du at skulle betale et gebyr for forgæves kørsel.
 • Hvis dit dæksel vejer fra 30-50 kg, koster det 437,50 kr. ekstra at få tømt din tank. Hvis dækslet vejer over 50 kg, bliver din tank ikke tømt, og du skal betale for forgæves kørsel.
 • Tømningsordningen er ikke inkl. rensning eller vedligehold af ejendommens øvrige kloaksystem.
 • Har du brug for ekstra tømninger, betaler du særskilt og efter gældende takster.

Hvorfor er ordningen nødvendig?

 • Grundvandet ikke bliver forurenet til gavn for drikkevandet.
 • Vandkvaliteten i vores vandløb bliver bevaret og forbedret til gavn for dyre- og planteliv.
 • Slam og spildevand bliver renset.

Det er Vejen Kommune, som har besluttet, at husstande med private bundfældnings- og samletanke skal være med i ordningen. Du kan som udgangspunkt ikke vælge den fra.

Vejen Forsyning står for tømningsordningen, mens Vejen Kommune har myndighedsansvaret.

Akut brug for at få tømt tank?

Står du med et akut problem, og skal have din tank tømt, skal du kontakte:

Marius Pedersen A/S
Telefon 6342 1017
E-mail: to@mariuspedersen.dk

 

Tilmeld SMS- og mailservice

Tilmeld dig vores sms- og mailservice og se alt om tømning af din tank.

Du kan:

 • Bestille en ekstra tømning
 • Se, hvornår tanken sidst er tømt
 • Se interval mellem tømninger
 • Se tidligere tømningsrapporter

Du skal bruge din tankkode og ejerkode til løsningen. Dine koder står i tidligere tømnings- og varslingsrapporter. Kan du ikke finde dem, så kontakt Marius Pedersen A/S, telefon 63 42 10 17 eller på e-mail: to@mariuspedersen.dk

 

Tømningsordning

Bundfældningstanke kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Tømning af bundfældningstank 675,00 843,75
Pr. m3 ud over 3 m3 105,00 131,25
Tømning udenfor tur 840,00 1.050,00
Afstand med slange over 50 m 125,00 156,25
Tømning af køkkenbrønd 425,00 531,25
Tillæg for tungt dæksel over 30 kg 350,00 437,50
Tillæg for forgæves kørsel 675,00 781,25
Tømning med lille bil 1.200,00 1.500,00
Tillæg til klude tømning 185,00 231,25
Spuling af tank 425,00 531,25
Tømning af pumpebrønd 325,00 406,25

Samletanke

Samletanke kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Tømning af samletank 1.525,00 1.906,25
Pr. m3 ud over 3 m3 225,00 281,25
Tømning udenfor tur 1.600,00 2.000,00
Afstand med slange over 50 m 125,00 156,25
Tillæg for tungt dæksel over 30 kg 350,00 437,50
Tillæg for forgæves kørsel 800,00 1.000,00
Spuling af tank 425,00 531,25