Tømningsordning

Formålet med den kollektive tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året.

Det er nødvendigt for, at alle borgere bidrager til at: 

  • Grundvandet ikke forurenes - det er til gavn for drikkevandet
  • Vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres - det er til gavn for dyre- og plantelivet
  • Slam og spildevand renses korrekt - det er til gavn for miljøet

Vejen Kommune har myndighedsansvaret og Vejen Forsyning varetager den daglige drift af tømningsordningen.

Vejen Kommune har udarbejdet et regulativ, hvor der er fastsat regler for tømning af samle- og bundfældningstanke. Regulativet er gældende for samtlige ejendomme i Vejen Kommune, der ikke er tilsluttet kloak men har etableret samle- og/eller bundfældningstank.

 
 
Driftsforstyrelser:

Oplever du driftsforstyrrelser, eller får du brug for en akut tømning af din tank, skal du selv bestille dette ved Vejen Forsynings entreprenør.

Simon Moos A/S
Kallehave 21-23, Hørup
6400 Sønderborg
Tlf. 74 41 56 80
E-mail: smk@simonmoos.com

Tidsplan

Nedenfor ses tidsplan for hvornår, tømning af bundældnings- og samletanke påbegyndes i de forskellige områder.

Februar:   Gl. Vejen Kommune, for de der får tømt om foråret.
Marts: Gl. Holsted Kommune.
Juli/August:  Gl. Brørup Kommune.
August: De der får tømt med Lille Bil
Oktober/November:  Gl. Rødding Kommune, Gl. Vejen Kommune, for de der får tømt om efteråret, samt ejendomme med en samletank.

 

SMS-service vedr. tømning

Her kan du tilmelde dig sms-service vedrørende tømning af din hustank.

Du skal bruge din tankkode for at tilmelde dig sms-servicen, denne er oplyst i tidligere varslinger og tømningsrapporter.
Kan du ikke finde tankkoden er du velkommen til, at kontakte Simon Moos på tlf. 7315 1034, de kan tilmelde dig ordningen, eller oplyse dig om din tankkode.