Spring over menu

Refusion af vandspild

Hvis du har haft et stort vandspild, kan du søge refusion for vandafledningsafgiften for det vand, som ikke er løbet i kloakken. 

For at du kan få refusion, skal følgende forhold være opfyldt.

  • Det skal være et brud på en skjult installation, dvs. jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger eller rør, som er muret ind i gulve og vægge.
  • Vandet er ikke ledt til den offentlige kloak.
  • Bruddet skyldes ikke, at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
  • Reparationen er udført af en autoriseret VVS-installatør.
  • Du kan få refusion 1 år tilbage og med en selvrisiko på 50 kubikmeter.

Din ansøgning om refusion skal indeholde oplysninger om dit normale vandforbrug, størrelsen af vandspildet og en kopi af regningen fra det VVS-firma, der har lavet skaden.

Send din ansøgning til Vejen Forsyning A/S, Gormsvej 7, 6600 Vejen.

Vi behandler ansøgningen og giver dig svar hurtigst muligt.