Spring over menu

Vandspild

Hvis du har haft et stort vandspild, kan du søge refusion for vandafledningsafgiften. En række forhold skal dog være opfyldt, for at du kan få refusion.

  • Ledningsbruddet er sket på skjulte installationer
  • Vandet er ikke ledt til den offentlige kloak
  • Bruddet er ikke en følge af, at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt
  • Reparationen er udført af en autoriseret VVS-installatør

Der yders refusion 1 år tilbage og med en selvrisiko på 50 kubikmeter.

Din ansøgning om refusion skal indeholde oplysninger om dit normale vandforbrug, størrelsen af vandspildet og en kopi af regningen fra det VVS-firma, der har udbedret skaden.

Send din ansøgning til Vejen Forsyning A/S, Gormsvej 7, 6600 Vejen. Vi behandler ansøgningen og giver dig svar hurtigst muligt.