Spring over menu

Aflæsning af vandmåler

Alle kunder i Vejen Vands forsyningsområde har en vandmåler, der kan fjernaflæses.

Vejen Vand klarer aflæsningen af vandmåleren ved trådløst at indsamle data.

Men du skal stadig holde øje med dit vandforbrug, så du kan opdage eventuelle utætheder i systemet så hurtigt som muligt - inden det kan ses på din vandregning.

Betjening af Hydrus vandmåler

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning.

Symbolet ► i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

Sådan betjenes måleren:

  • Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
  • Symbolet Symbol på display med en streg der er åben viser, at trykket er registreret.
  • Måleren viser nu første visning, vandmængde i m³. Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.

Fejlkoder:
Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises.

Fejlkoden bliver stående indtil, forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles. Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.

F.eks.:
C1 = Ram fejl
E1 = Temperaturmåling defekt
E4 = Hardwarefejl i ultralydsmåling
E5 = Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt
E7 = Luft i måler
A1 = Baglæns flow
A5 = Lækage alarm
A6 = Temperatur under 3°C
A9 = Batteri næsten brugt

TIP!
Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning, lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet skifter menu.

Et billede af Hydrus med fremhævelse af en optisk knap der sidder i midten forrest.

Displayvisninger

En gennemgang af de forskellige displayvisninger