Spring over menu

Kend din måler

Det er vigtigt, at du kender din måler, og at du løbende følger med i dit forbrug. Skulle der komme en utæthed i din installation, kan det komme til at koste dig mange penge, og i sidste ende er det dig, der er ansvarlig for din måler.

Du kan tilmelde dig vores SMS-service til overvågning af dit vandforbrug. Så får du en sms ved tegn på brud eller forstyrrelser i vandforsyningen. Du skal selv tilmelde dig denne ordning. Det sker ikke automatisk.

Sådan betjener du Hydrus vandmåler

Normalt er målerens display slukket. Aktiver den optiske knap under displayet, så tænder displayet.

Symbolet ► i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

Sådan betjener du måleren

  • Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
  • Symbolet viser, at trykket er registreret.
  • Måleren viser nu første visning: Vandmængde i m³. Tryk igen og displayet skifter til næste menu.

Fejlkoder

  • Er der fejl i din måler, viser displayet en fejlkode. Den bliver stående, indtil fejlen er rettet eller nulstillet.
  • Viser displayet A, C eller E efterfulgt af tal, kontakt din vandleverandøren straks.


Typer af fejlkoder

C1 = Ram fejl
E1 = Temperaturmåling defekt
E4 = Hardwarefejl i ultralydsmåling
E5 = Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt
E7 = Luft i måler
A1 = Baglæns flow
A5 = Lækage alarm
A6 = Temperatur under 3°C
A9 = Batteri næsten brugt

Bruger du en lommelygte, når du aflæser, så lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet så skifter menu.

Et billede af Hydrus med fremhævelse af en optisk knap der sidder i midten forrest.

Displayvisninger

En gennemgang af de forskellige displayvisninger