Spring over menu

Viden om vand

Hvor meget vand den enkelte person bruger varierer meget, men vi bruger ca. 80-150 liter pr. person hver dag, svarende til 30-55 m3 pr. år.

De 80-150 liter pr. person fordeles således: 

Aktivitet Forbrug
Personlig hygiejne:  ca. 39 liter pr. døgn
Toiletskyl:  ca. 28 liter pr. døgn
Tøjvask:  ca. 14 liter pr. døgn
Opvask/rengøring:     ca. 16 liter pr. døgn
Mad/drikke:  ca. 10 liter pr. døgn
Øvrigt:   ca. 8 liter pr døgn

  
Forbruget er meget afhængigt af, hvor mange personer der bor i husstanden. Jo flere personer der bor i husstanden, jo mindre er vandforbruget pr. person. Det hænger sammen med, at det er lettere at fylde vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, når der er flere brugere, og rengøringen er typisk den samme, uanset om der bor en eller flere personer i husstanden. 

  • Vandforbrug ved brusebad (5 min med sparebruser):   ca. 30-40 liter
  • Vandforbrug ved karbad:   ca. 125 liter

 
Vandforbruget er selvfølgelig også meget afhængig af, hvor meget der fokuseres på vandforbrug i husstanden.

Forbruget af vand kan begrænses ved at:

  • Fylde vaske- og opvaskemaskine helt op hver gang de anvendes. Vær opmærksom på vandforbruget, når du køber nye.
  • Tag brusebad i stedet for karbad og luk for vandet under indsæbning. Monter sparebrusere.
  • Lad vandet løbe lidt, fyld en kande og sæt den i køleskabet i stedet for, at lade vandet løbe hver gang, der er brug for et glas vand - skift vandet i kanden hver dag.
  • Når du vasker bil, så brug en børste i stedet for slange.
  • Ved havevanding kan du bruge en kande i stedet for slange. Vand om aftenen, så fordamper der mindre vand. Vælg eventuelt planter til haven, der ikke kræver meget vand.
  • Vær opmærksom på, at toilettet ikke "løber". Udskift gamle toiletter med nye dobbeltskyllende toiletter.
  • Undlad at bruge rindende vand til opvask, rengøring af grøntsager, optøning af frostvarer m.v.
  • Luk for vandet når du børster tænder.

Vi skaber sikkerhed for 42.000 kunder – hver dag

Pas på drikkevandet

Vand er et forunderligt stof med masser af særprægede egenskaber - selvom det er så almindeligt!

Vand er kilden til alt liv, og uden vand overlever vi ikke mere end ca. tre dage.

Vi indvinder alt vores drikkevand inden for kommunen, og det betyder - at du bor oven på det. Derfor er det vigtigt, at du er forsigtig når du omgås kemikalier, der kan true grundvandet. Sprøjtemidler (pesticider), olieprodukter og lignende skal håndteres meget omhyggeligt, og generelt anbefaler vi, at du ikke anvender pesticider i din have, indkørsel, gårdsplads og lignende.

Der lukkes omkring 100 drikkevandsboringer hvert år på grund af pesticider, og problemet er, at forureningen først opdages, når det er for sent. 

Den 22. marts er det vandets dag. Vandets dag blev grundlagt på FN´s miljøkonference i Rio de Janeriro i 1992, og hvert år sættes der fokus på et særligt tema.

ISO 22 000

Vejen Vand A/S er certificeret efter ISO 22 000 
Både private og virksomhedskunder stiller i dag høje krav til sunde og sikre fødevare, herunder også drikkevand. Vi sætter kunden i centrum - vi sikrer vores kunder god service og kvalitet og høj forsyningssikkerhed med en effektiv og omkostningsbevidst ledelse og drift af virksomheden.

Vi betragter vores vandværker som levnedsmiddelvirksomheder, og for os gælder det, at vores kunder skal være trygge ved at åbne hanen - hver gang.

Det vand vi bruger i husholdningen, kommer helt naturligt i kontakt med os og vores madvarer. Derfor skal vandet overholde Danmarks fastsatte kvalitetskrav for drikkevand, som alle andre forsyninger er omfattet af. Vi følger alle gældende love og bekendtgørelser, og hvor det er muligt, går vi et stykke ekstra for at sikre vores kunder et endnu bedre produkt.

Ved implenemtering af ISO 22 000 har vi hævet vores vandkvalitet til et nyt niveau.

ISO 22 000 er en international standard inden for fødevaresikkerhed, der giver kunderne sikkerhed for, at vi arbejder på en ensartet og kontrolleret måde.

Certificeringen stiller krav til, at ledelsen og hele organisationen indarbejder fødevaresikkerhed i samtlige af virksomhedens aktiviteter.

Med ISO 22 000 certifikatet beviser vi over for omverdenen, kunder og samarbejdspartnere, at vi altid sikre høj kvalitet og har styr på fødevaresikkerheden.

Fødevaresikkerhedspolitik og kvalitetspolitik:

Vandforsyningsregulativ

Vandforsyningsregulativet er godkendt af Vejen Byråd den 9. oktober 2018 og er gældende for vandværker i Vejen Vand.