Spring over menu

Om os

Vejen Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, der består af yderligere tre selvstændige aktieselskaber; Vejen Vand A/S, Vejen Spildevand A/S, Vejen Renseanlæg A/S. Derudover varetager vi administration af tømningsordningen.

Vi sørger for, at du har rent vand i hanerne, og at du kan komme af med dit spildevand på en måde, så det belaster miljøet mindst muligt. Vi står for driften af to vandværker, fem renseanlæg og ledningsnettet til både vand og spildevand.

Det er vigtigt for os, at kunderne oplever en sikker forsyning af drikkevand og en sikker bortledning af regn- og spildevand. Det leverede vand skal være af høj kvalitet og rensningen af spildevand, skal som minimum overholde alle udlederkrav, til gavn for miljøet. Vi har altid fokus på optimering af driften både med hensyn til økonomi og miljø.

Vi er en seriøs virksomhed med "glimt i øjet", hvor der er åbenhed, respekt og en uformel omgangstone. Det er vigtigt for os, at alle medarbejder har størst mulig ansvar og medindflydelse. Vi ser muligheder og ikke begrænsninger. Vi er aktive i at finde løsninger på miljøudfordringer som ændret klima og fremtidig planlægning. Vi er til for kunderne.

For at gøre det nemt for dig som kunde, har vi oprettet et kundecenter, hvor det er muligt, at rette henvendelse vedrørende alle forsyningsområder. Der er således kun et telefonnummer, en e-mailadresse og en kontaktadresse:
Vejen Forsyning A/S, Gormsvej 7, 6600 Vejen
Tlf. 7632 6600, E-mail: post@vejenforsyning.dk

Vi er til for kunderne

Vores værdier

Vi er nyskabende

Vi spørger altid os selv, om tingene kan gøres på en ny måde. Vi er effektive og skaber stolthed hos den enkelte og i virksomheden. Vi skaber de bedste løsninger.

Vejen Forsyning går aldrig i stå!

Vi er faglige

Vi tager ansvar for vores handlinger.
Vi vælger bæredygtige løsninger.
Vi udvikler hele tiden vores kompetencer.


Vejen Forsyning omsætter viden til handling!

Vi er troværdige

Vi udviser tillid og respekt for andre og hinanden. Vi er til at stole på. Vi vægter et godt samarbejde og møder alle med et smil på læben.


Vejen Forsyning har orden i tingene!

Visioner

  • Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris.
  • Vejen Forsyning er en aktiv medspiller for kunderne, for kommunen og for branchen. Vi bidrager positivt til at løse opgaver, hvor vand og spildevand spiller en rolle.
  • Vejen Forsyning er en attraktiv og professionel virksomhed med fokus på faglighed, personlig udvikling og et godt arbejdsmiljø.