Spring over menu

Vi indvinder alt vores drikkevand inden for kommunen, og det betyder - at du bor oven på det. Derfor er det vigtigt, at du er forsigtig når du omgås kemikalier, der kan true grundvandet. 

Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer. I Danmark renser vi langt størstedelen af spildevandet, inden det ledes ud, for at undgå at spildevandet belaster vandmiljøet eller jord og grundvand.

En vandhane der løber

Vand

Spildevand

Nyheder

Der er lige nu ingen nyheder

Driftstatus

Oplever du uregelmæssigheder, så kig på siden med driftstatus.

Ved akutte problemer

Har du akut brug for hjælp uden for vores åbningstid, kan du ringe på tlf. 7632 6600

Sådan renser vi spildevand

Se hvordan vi behandler vandet for at få det renset. 

Verdensmål i Vejen

Læs mere om hvordan Vejen Forsyning arbejder med FN's Verdensmål 

Certificeret vand

Vi tager vores vand alvorligt og derfor er Vejen Vand A/S certificeret efter ISO 22 000. 

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.