Spring over menu

Vi indvinder alt vores drikkevand inden for kommunen, og det betyder - at du bor oven på det. Derfor er det vigtigt, at du er forsigtig når du omgås kemikalier, der kan true grundvandet. 

Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer. I Danmark renser vi langt størstedelen af spildevandet, inden det ledes ud, for at undgå at spildevandet belaster vandmiljøet eller jord og grundvand.

En vandhane der løber

Vand

Spildevand

Nyheder

Du kan ikke logge på "Min side" i perioden 30. maj til 6. juni 2023

Vores kundeportal er lukket fra 30. maj kl. 12.00 til og med den 6. juni kl. 16.00 grundet opdatering af vores opkrævningssystem.

Du vil derfor ikke kunne logge på ”Min side” i denne periode.

Pressemeddelelse om priser 2023

PRESSEMEDDELSE

Vejen Forsyning hæver taksterne

Vejen Forsynings kunder kan se frem til et år, hvor det bliver lidt dyrere at gå i bad og trække ud i toilettet.

Efter en årrække med taksterne i ro er vi i år 2023 nødt til at hæve taksterne. Det skyldes især de stigende energipriser, men selvfølgelig også de generelle prisstigninger og de væsentlige rentestigninger som vi alle er ramt af. Alting er blevet dyrere i samfundet; også for Vejen Forsyning A/S.

Jf. forsyningslovgivningen skal udgifter og takster år for år følge hinanden, så når priserne på strøm, materialer og øvrige udgifter stiger, betyder det at taksterne stiger tilsvarende.

”Det er ærgerligt, men nødvendigt for fortsat at kunne opretholde en forsyningssikkerhed for vores kunder” siger direktør Kjeld Møller Christensen.

Hvad kan du selv gøre?

Din årlige regning kommer til at afhænge af din husholdnings forbrug. Derfor kan vi kun opfordre til at spare på forbruget. Undgå de lange bade, og skru ned for varmen. Som udgangspunkt sparer du 5 procent på regningen for hver grad, du skruer ned.

Takststigningerne træder i kraft fra den 1. januar 2023.

 

BROWNOUT

Brownout er en situation, hvor netselskaberne bliver beordret (af Energinet) til at gennemføre en kontrolleret udkobling af elforbruget for et nærmere afgrænset område. Brownout varer to timer.

Sker der Brownout i Vejen Vands forsyningsområde vil vi bede dig om, at spare på vandforbruget imens det står på. Du må gerne tappe vand til at drikke men spar på det vand, der ledes til afløbet, da vi ikke har strøm til spildevandspumperne og dermed ikke kan rense spildevandet som vi plejer. 

Læse mere om BrownoutForsyningssikkerhed/brownout - N1 

Driftstatus

Oplever du uregelmæssigheder, så kig på siden med driftstatus.

Ved akutte problemer

Har du akut brug for hjælp uden for vores åbningstid, kan du ringe på tlf. 7632 6600

Sådan renser vi spildevand

Se hvordan vi behandler vandet for at få det renset. 

Verdensmål i Vejen

Læs mere om hvordan Vejen Forsyning arbejder med FN's Verdensmål 

Certificeret vand

Vi tager vores vand alvorligt og derfor er Vejen Vand A/S certificeret efter ISO 22 000. 

Her graver vi

Vi foretager løbende renoveringer af ledningsnettet i vores forsyningsområde, ud fra en viden om ledningsmateriale, antal brud, ledningsalder mm.

Har du spørgsmål til projekterne er du velkommen til, at kontakte den projektansvarlige.